Frequently Asked Questions

Cum se declanșează procedura de arbitraj

Procedurile arbitrale sunt inițiate fie atunci când apare un litigiu în temeiul unui contract care conține o clauza de arbitraj/ compromisorie într-un contract, fie - atunci când litigiul a apărut deja - prin încheierea unui acord de arbitraj/ compromisoriu.

În cazul unui litigiu pentru care clauza de arbitraj/ompromisorie prevede ca acesta să fie administrat de Curtea Europeană de Arbitraj, cererea de arbitraj este depusă la registratura competenta teritorial a Curtii.

Desfășurarea procedurii

Regulile CEA au fost redactate pentru a ghida părțile și avocații acestora pe parcursul întregii proceduri.