Why resort to the European Court of Arbitration

Justiția amânată este justiția refuzată. 

Pe de o parte, drepturile părților trebuie respectate cu mare atenție. Pe de altă parte, Tribunalul Arbitral are nevoie de suficient timp pentru a lua o decizie întemeiată

Regulile Curții Europene de Arbitraj prevăd următoarele:

 

Recomandarea de a decide preliminar chestiunile/sumele care nu sunt contestate sau care sunt în mod vădit datorate;

Cererea de a identifica și decide la începutul procedurii orice chestiune de fapt sau de drept care ar putea restrânge sau simplifica litigiul;;

Stabilirea unui calendar pentru procedurile de către Tribunalul Arbitral 

Solicitarea adresată părților de a se angaja să evite opozițiile inutile sau neîntemeiate, cauzarea amânării sau obstrucionarea procedurii și să accepte sancțiuni pentru nerespectarea unui astfel de angajament

Eficiența timpului 

Curtea Europeană de Arbitraj consideră că 9 luni sunt suficiente pentru a decide în mod adecvat o procedură arbitrală

În cazul în care, din cauza unor împrejurări extraordinare, Tribunalul Arbitral depune o cerere întemeiată de prelungire a termenului, Curtea poate acorda cel mult două amânări cu 6 luni.

 Este prevăzută o ședință preliminară pentru a deschide un dialog cu părțile, pentru a înțelege așteptările acestora și pentru a selecta, cu acordul lor, dacă este posibil, membrii Tribunalului Arbitral sau cel puțin criteriile de selecție;;

Respectarea drepturilor părților de a-și dovedi cauza în conformitate cu regulile de probatorii ale CEA este fundamentală;

Nu este nevoie să fir transmise în prealabil întrebările care urmează a fi adresate martorilor;

Dreptul părților de a audia și examina martorii trebuie respectat.

Abordare pragmatică

Curtea Europeană de Arbitraj impune ca Tribunalul Arbitral să nu se izoleze de părți, ci să creeze un dialog cu acestea, cu scopul de a clarifica afirmațiile și concluziile acestora.

 

Regula de numire a unui arbitru unic nu exclude ca părțile, chiar dacă sunt avertizate de aspectele negative aferente unei asemenea opțiuni, să prevadă constituirea unui Tribunal Arbitral alcătuit din trei arbitri.  

Fiecare parte la arbitraj se obligă să accepte dreptul celeilalte părți de a solicita o hotărâre sumară parțială pentru recuperarea cotei de cheltuieli și onorarii aferente procedurii de arbitraj datorate de partea opusă, neplatite de aceasta și avansate de cealaltă parte.

Eficiența costurilor

Curtea recomandă opțiunea părților pentru un arbitru unic care subliniază neutralitatea acestuia și permite o reducere sensibilă a taxelor de arbitraj cu 2/3

Dreptul la apelul arbitral este inaplicabil in jurisdicția românească

_