Costurile arbitrajului

CALCULATOR DE COSTURI

Puteți utiliza acest calculator pentru a vă forma o idee generală în legătură cu costurile și onorariile procedurilor arbitrale administrate de Curtea Europeană de Arbitraj în conformitate cu Regulile Internaționale. Sumele concrete vor fi stabilite de Secretariatul Curții pe parcursul derulării procedurilor în conformitate cu Regulile. 

* Taxele estimate mai sus sunt calculate în conformitate cu Grila de Onorarii și Costuri a C.E.A. prevăzută în Regulile de Arbitraj Internațional și sunt supuse unor potențiale ajustări în intervalul dintre minimumul și maximumul intervalului onorariilor în raport de valoarea în litigiu.  

La această sumă trebuie adăugat TVA – dacă este cazul – accesoriile și toate costurile aferente și conexe (inclusiv taxe posibile). 

Circumstanțele particulare, printre care comportamentele părților, în cursul procedurii, care vor fi examinate cu atenție, pot justifica ajustări la cererea Tribunalului Arbitral.

POLITICA PRIVIND COSTURI ȘI TAXE

Curtea Europeană de Arbitraj are în vedere importanța pentru părți a costurilor unei proceduri arbitrale.

Curtea a adoptat regula implicită de a numi un arbitru unic, în principal pentru a reduce costurile și onorariile Tribunalului Arbitral cu două treimi (66%). 

În plus, procedurile pot fi mai rapide și se pot evita astfel disputele ce au loc frecvent cu privire la neutralitatea arbitrilor desemnați de părți. 

Un arbitru unic este de obicei mai eficient, mai direct, fără a fi nevoie de o dispută între arbitrii desemnați de părți.

În plus, baremul de onorarii și taxe administrative al Curții Europene de Arbitraj este foarte rezonabil și își propune să găsească un echilibru corect între calitate și cost, așa cum se poate observa în Grila de onorarii și costuri a C.E.A..

Puteți utiliza calculatorul pentru a vă forma o idee generală în legătură cu costurile și onorariile unei proceduri care sunt administrate de Curtea Europeană de Arbitraj. Sumele exacte vor fi stabilite de Secretariatul Curții pe parcursul derulării procedurilor în conformitate cu Regulile.