Angajamentul Arbitrului

Abordarea Arbitrului

Abordarea Arbitrului, în linie cu filozofia Curții Europene de Arbitraj, se concentrează pe serviciile de arbitraj furnizate părților la litigiu.

Arbitrii potențiali a fi numiți în cauză sunt invitați să își exprime liber opiniile pe diferite chestiuni de drept pentru a permite părților să facă o evaluarea informată a profilului arbitrului care va fi numit.

Angajamentul arbitrului față de părțile la litigiu

Prin prezenta, mă angajez față de orice parte care mă va numi ca arbitru că, atunci când acționez ca arbitru, voi:
  • să dezvălui orice legătură profesională sau personală trecută, prezentă sau potențială viitoare de care am cunoștință cu oricare dintre părți, părțile interesate, managerii, personalul, oricare dintre companiile și consilierii săi asociate și cu coarbitrii mei;
  • să rămân pe deplin independent, imparțial și neutru în timpul acestor proceduri și timp de doi ani de la pronunțarea hotărâri arbitrale; voi ține cont în orice moment că sarcina mea fundamentală este să înfăptuiesc justiția, cu respectarea legii și/sau regulilor aplicabile;
  • să solicit părților să nu ridice opoziții și moțiuni inutile sau total neîntemeiate și să nu se comporte într-un mod în care vor întârzia sau obstrucționa procedura arbitrală și voi sancționa un astfel de comportament, cum ar fi prin acordarea totală sau parțială a cheltuielilor de judecată; voi transmite părților Lista de Întrebări atașată, pentru a-și exprima așteptările cu privire la desfășurarea procedurii; voi invita părțile să încheie un acord care să acopere procedura, durata și costurile;
  • voi conduce procedurile cu multă sârguință și cu toată promptitudinea și emite premiul (cu excepția situațiilor foarte extraordinare, pe care le voi declara și certific), în termen de nouă luni de la numire;
  • voi asigura ca dreptul părților
    • De a-și prezenta cazul,
    • De a solicita solicite probele relevante și pertinente cauzei
    • De a examina și să interoga martorii,
    • precum și în ceea ce privește toate probele documentare pertinente, utile și necesare (producerea de documente inutile fiind supusă sancțiunilor din punct de vedere al costurilor), să fie pe deplin respectat;
  • voi aloca procedurilor tot timpul necesar;
  • voi îndeplini personal sarcina de arbitru;
  • voi trata în strictă confidențialitate procedurile și tot ceea ce este spus sau produs în astfel de proceduri, precum și hotărârea; și
  • voi răspunde la Chestionar conform anexării;
  • voi acorda onorariile avocatului părții care câștigă litigiul (sau ale fiecărei părți – dacă fiecare dintre ei va fi obligat să-și suporte cheltuielile de judecată), până la maximum de *** ori (și, în circumstanțe foarte speciale, trebuie declarate și certificate de unul singur, de până la **** ori), onorariile pe care părțile le-au convenit sau le datorează pentru o astfel de procedură, în calitate de arbitru unic sau în calitate de membru al Tribunalului Arbitral;

Chestionarul arbitrului

On-line Submission

You can submit the Arbitrator’s on-line, by filling the form and sending it. Otherwise you may contact us. 

Resources

To better understand the importance of the Pledge, you may consult the article Angajamentul Arbitrului, that was published on The American Review of International Arbitration