Misiune

Misiunea Curții Europene de Arbitraj este:

  • să administreze procedurile arbitrale într-un mod profesionist față de părțile la litigiul arbitral, mai presus de orice alt scop;
  • să contribuie împreună cu orice alte instituții similare la crearea unei culturi a arbitrajului și a medierii.

Curajul de a fi inovator

Încă de la înființare în anii 50, Curtea Europeană de Arbitraj este o instituție de arbitraj dedicată perfecționării arbitrajului și transformării acestuia într-un instrument de soluționare alternativă a disputelor mai eficient și mai util.

Având ca scop să fie utila, Curtea Europeană de Arbitraj a optat de mai multe ori pentru soluții care diferă de multe alte instituții arbitrale și uneori a mers împotriva tendințelor principale și a propus în jurisdicțiile care permit introducerea tribunalul de apel intra arbitraj sau a noțiunii de arbitraj internațional.

În acest sens, Curtea Europeană de Arbitraj propune părților o convenție arbitrală cu arbitru unic, pe care părțile o pot modifica.

  • Arbitrii Curții Europene de Arbitraj își asumă pronunțarea și redactarea deciziei arbitrale în termen de 9 luni (cu doar două prelungiri posibile, fiecare de maximum 6 luni, acordate numai dacă apar circumstanțe excepționale).
  • Un tribunal arbitral de apel, acolo unde jurisdicțiile domestice permit existenta unui asemenea grad de jurisdicție arbitral
  • Solicită arbitrilor săi să își asume angajamentul Curții Europene de Arbitraj față de părți și să accepte codul său de etică.

Curtea Europeană de Arbitraj este în același timp un centru de arbitraj internațional și local.

O instanță globală și locală unică

În contextul arbitrajului mondial, Curtea Europeană de Arbitraj este efectiv o instanță transnațională care joacă un rol semnificativ și în diferitele jurisdicții naționale.