Frequently Asked Questions

Unde depun cererea de arbitraj

Cererea de arbitraj trebuie depusa la Registratura Curții, competenta teritorial conform Regulilor Interne ale Curții.

Pentru a identifica Registratura competentă teritorial, trebui întâi determinat dacă litigiul este domestic sau internațional.

Litigiile sunt domestice când toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:

  • toate părțile au sediul sau reședinta în același Stat, sau sunt persoane juridice/fizice de dreptul aceluiași Stat
  • sediul/locul arbitrajului fost ales în Statul de sediu sau de naționalitate al Părților
  • sunt guvernate în plus față de Regulile Curtii Europene de Arbitraj de dreptul procedural din Statul respectiv

În cazul unui litigiu domestic, acesta va fi adminostrat de Capitolul Național sau de Secretariatul Diviziei Regionale bal Capitolului respectiv, în cazul în care acesta ese activ, și dacă este expres prevăzut. Un Capitol nu este activ dacă nu este expres menționat pe website-ul nostru. O Divizie Regională este activă dacă este expres menționată pe pagina Capitolului Național în partea dedicată Capitolului Național în cauză. National Chapters' page of our site in the part dedicated to said National Chapter.

Conform Regulilor noastre ( Regulile) un litigiu este internațional dacă (i) Părțile au decis astfel conform clauzei de arbitraj (compromisorie) sau (ii) două sau mai multe părți la litigiu nu au sediul sau naționalitatea aceluiași Stat.

Dacă litigiul este international, două Registraturi Centrale sunt competente, în funcție de naționalitatea Părților implicate:

  • Registratura Internațională de la Strasbourg (F ranța), dacă Părțiel sunt localizate în Europa;, if all the parties belong to Europe;
  • Registratura Internațională din Milano (Italia), dacă una sau mai multe Părți sunt localizate într-un Stat din Zona Mediteraneană sau Orientul Mijlociu sau în cazul în care nu sunt localizate în Europa., if one or more parties belong to a country of the Mediterranean or the Middle East, and in any event does not belong to Europe.

Transmiterea cererii de arbitraj poate fie facută fie prin depunere sau prin trimiterea prin posta, curier sau alte metode care asigură dovada transmiterii, conform Regulilor the Rules.

Regulile asigură îndrumare în ceea ce prrivește procedurile arbitrale.