Frequently Asked Questions

Cum își selecteaza Curtea Europeana de Arbitraj arbitrii

Curtea Europeană de Arbitraj ("CEA") își selectează cu atenție arbitrii, luând în considerare experiența lor în arbitraj, dar mai ales în domeniul de drept material care guvernează litigiul, spiritul de serviciu care ne face să credem că arbitrul selectat va acționa cu umanitate și decență, și nu în utimul rând acceptarea de către arbitrul selectat a Codului nostru de etică și semnarea de către acesta a Angajamentului de arbitru al Curtii Europene de Arbitraj.